CSRD

Een overzicht van onze artikelen, wiki's, e-papers en dienstverlening met betrekking tot de CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive.

CSRD

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) trad in januari 2023 in werking en moet in alle EU-lidstaten worden geïmplementeerd. Deze nieuwe richtlijn verplicht alle grote en beursgenoteerde (micro-ondernemingen uitgezonderd) ondernemingen om informatie bekend te maken op basis van de dubbele materialiteitsbeoordeling en vereist het uitvoeren van een verplicht duurzaam due diligence-proces om risico's te identificeren en te beperken. ESG risico's te identificeren en te beperken.

Als je meer achtergrondinformatie wilt over CSRD, zijn voorganger NFRD of het verwante ESRS, kun je op de knoppen hieronder klikken.

Op weg naar CSRD compliance

Een gestructureerde aanpak

Projective Group's Risk & Compliance consultants hebben uitgebreide ervaring in het interpreteren van en adviseren over nieuwe wet- en regelgeving in verschillende soorten organisaties, zowel binnen als buiten de financiële sector. Wij helpen je de CSRD na te leven door middel van een gestructureerde, stapsgewijze aanpak. 

Wat we doen

Onze consultants helpen je graag bij het opstellen van een duurzaamheidsverslag dat voldoet aan de eisen van zowel de CSRD als de ESRS. Wij kunnen:

  • Een duurzaamheidsstrategie ontwikkelen en implementeren;
  • De gevolgen, risico's en kansen beheren die voortvloeien uit de organisatie-activiteiten;
  • Strategie en beleid regelmatig bijwerken op basis van geïdentificeerde gaps, en de organisatie zo helpen toekomstbestendig te blijven;
  • Een gedetailleerde, actiegerichte strategie en rapportage roadmap implementeren en verantwoordelijke actiehouders aanwijzen;
  • De geïdentificeerde acties uitvoeren om zo de duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken;
  • Een CSRD quick scan uitvoeren;
  • Een grondig audit-/validatieproces uitvoeren;
  • CSRD Awareness training verzorgen.

Onze trainingen

Via ons opleidingsinstituut, The Ministry of Compliance, bieden we praktische training over nieuwe regels en voorschriften.