Privacy

Onze privacy specialisten helpen je te voldoen aan de AVG privacy wetgeving.

Op 25 mei 2018 ging de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend als de Privacy wet, van kracht.

Wij helpen je om deze wetgeving in de praktijk te brengen.

Voldoen aan
AVG

Als onderneming verwerk je persoonsgegevens. De AVG stelt een groot aantal regels met betrekking tot de bescherming en de verwerking van persoonsgegevens. Voor elke categorie persoonsgegevens gelden specifieke regels met betrekking tot beveiligingsmaatregelen, bewaring, enzovoort.

Je moet ervoor zorgen dat je organisatie aan deze voorschriften voldoet door ze op te nemen in je beleid, procedures en processen.

Onze oplossingen

Onze privacy experts hebben diepgaande kennis van de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de AVG en zijn bekend met de beste markt-practices. We hanteren een pragmatische aanpak, waarbij we rekening houden met zowel de omvang van je organisatie als het aandeel van privacy maatregelen dat je moet implementeren.

Inzicht in Privacy Wetgeving

Voldoen aan de AVG wordt een stuk eenvoudiger als je gebruik maakt van onze compliance software, Ruler. Ruler geeft inzicht in de legal framework van je organisatie en biedt een overzicht van de huidige en toekomstige standaarden voor je organisatie.

AVG Awareness opleiding

Moeten jij en/of je werknemers jullie kennis van de AVG normen opfrissen? Ons AVG e-learning programma awareness biedt een opfriscursus met een overzicht van de privacy regelgeving. Na afloop ben je beter uitgerust om om te gaan met persoonlijke data, om te gaan met data inbreuken en om de rechten van data betrokkenen te begrijpen.