Regulatory Change

Projective Group helpt je om controle te houden over regulatory change 

Als financiële instelling heb je te maken met steeds meer nieuwe, complexe regelgeving.

Deze regelgeving brengt niet alleen forse implementatie uitdagingen met zich mee, maar heeft ook een grote impact op het businessmodel. De toepasbaarheid van nieuwe wetgeving hangt daarnaast sterk af van de aard, producten en diensten van de onderneming. Wij maken regulatory change behapbaar dankzij een gefaseerde aanpak.

Gefaseerde aanpak

Als de nieuwe regelgeving nog in ontwikkeling is, ligt de focus op de strategische impact. Dit betekent dat we je helpen met het signaleren van voor jou relevante nieuwe regelgeving en het bepalen van de high-level impact op het businessmodel, de producten en de organisatie.

Op het moment dat de regelgeving definitief is, verschuift de aandacht naar de operationele activiteiten. In deze fase kunnen wij uw ondersteunen met de daadwerkelijke implementatie van de regelgeving. De basis hiervoor vormt onze Ruler regulatory change module.

Naast begeleiding gedurende het gehele regulatory change proces, kun je ook kiezen voor een flexibele combinatie van eigen resources en inbreng van onze specialisten. Je houdt zelf de regie en kiest aan welke ondersteuning je behoefte hebt.

Onderstaande figuur maakt duidelijk hoe wij organisaties kunnen ondersteunen in iedere fase van het wetgevingstraject. Je kunt per fase flexibel beslissen van welke dienstverlening je gebruik maakt. Onze aanpak hierin is altijd persoonlijk en proactief.

Regulatory watchtower

Naast flexibele ondersteuning, kun je ook kiezen voor begeleiding tijdens het gehele regulatory change proces. Als regulatory watchtower zorgen wij dat je van A tot Z in control bent van nieuwe wet- en regelgeving. We signaleren nieuwe wetgeving wanneer deze wordt aangekondigd, geven een overzicht van de wijzigingen en, als ze van toepassing zijn op jouw organisatie, bepalen de impact.

Zo zorgen we voor een transparante vastlegging van besluiten, zodat je duidelijk kunt aantonen hoe de wetgeving is geïmplementeerd binnen de organisatie. 

Ons team

Ons Regulatory Change team bestaat uit consultants gespecialiseerd in financiële wet- en regelgeving. Dit team wordt aangevuld met subject matter experts die zich in de nieuwe regelgeving verdiepen en de impact ervan kunnen bepalen op jouw businessmodel, producten en organisatie.

Regulatory Change tool

Bij het implementeren van een nieuwe richtlijn of verordening worden de verschillende stappen vaak vastgelegd in één groot Excel-spreadsheet - een verwarrend proces dat erg foutgevoelig is. We hebben een Regulatory Change module ontwikkeld in Ruler, die dit proces automatiseert en structureert.