Externe functionaris gegevensbescherming

Onze privacy consultants kunnen een professionele en praktische oplossing bieden voor uw organisatie door de rol van functionaris gegevensbescherming te vervullen

Binnen een organisatie is de directie verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens en de correcte naleving van de AVG. Voor sommige organisaties is het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming (FG), ook wel data protection officer (DPO) genoemd, verplicht. In de praktijk kiezen organisaties ook zonder deze verplichting voor het aanstellen van een FG als onafhankelijke toezichthouder op de naleving van de AVG.

Wil je een FG aanstellen of vervangen, maar beschik je niet over een geschikte kandidaat? Of wil je je FG laten ondersteunen of heb je tijdelijk behoefte aan extra capaciteit?

Onze privacy consultants beschikken over ruime ervaring en de benodigde expertise, en kunnen de functie van Functionaris Gegevensbescherming op een professionele en praktische wijze invullen of ondersteuning bieden.

Wat kun je verwachten
van een externe functionaris gegevensbescherming?

Ons gespecialiseerde privacy team helpt je te blijven voldoen aan de AVG-verplichtingen, rekening houdend met de aard en omvang van je organisatie. Tot onze verplichtingen als jouw Data Protection Officer behoren:

  • Toezicht houden tot de afhandeling van persoonlijke data en rapporteren aan het management
  • Personeel adviseren over zaken met betrekking tot privacy en interne training geven om de kennis over dit onderwerp te verbeteren.
  • Ondersteunen bij de implementatie van een Data Protection Impact Assessment (DPIA) en helpen bij het beoordelen en rapporteren van data schendingen.
  • Fungeren als contactpunt voor betrokkenen (personen van wie data wordt verwerkt door de organisatie) en de data beschermingsautoriteiten

Wanneer is het verplicht om een data protection officer aan te stellen?

Overheidsinstanties en organisaties die op grote schaal persoonsgegevens verwerken zijn verplicht om een Data Protection Officer aan te stellen. Deze verplichting geldt ook voor organisaties die persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen verwerken.

Wat is het verschil tussen een Privacy Officer en een Data Protection Officer en welke rol past het beste bij jouw organisatie? Het kan verwarrend zijn! Lees meer via onderstaande link.