Compliance rapportage

Met een compliance rapportage informeer je beleidsmakers over hoe de organisatie zich houdt aan richtlijnen en voorschriften.

Compliance
Rapportage

Als Compliance Officer moet je minstens één keer per jaar een rapport opstellen waarin je beschrijft hoe je voldoet aan zowel externe als interne wettelijke voorschriften. Dit rapport houdt beleidsmakers op de hoogte van ontwikkelingen en wijzigingen in je compliance beleid.

Een essentieel onderdeel van compliance

Naast een beeld van de mate van compliance van uw organisatie, biedt de compliance rapportage ook een overzicht van de geïdentificeerde risico’s en de verbetermaatregelen die zijn getroffen. Is er sprake van een (significant risico op) overtreding van wet- en regelgeving? Dan dient dit onmiddellijk gerapporteerd te worden. In het rapport komen de uitkomsten van de werkzaamheden samen. De compliance rapportage is daarmee een belangrijk visitekaartje voor de compliancefunctie.

Wat we doen

Onze compliance specialisten kunnen je helpen bij het opzetten van het rapportageproces en het samenstellen van compliance rapportages. We hebben een format ontworpen dat de expertise van onze specialisten combineert met best practices uit de branche. Natuurlijk houden we ook rekening met de richtlijnen en eventuele specifieke voorkeuren van onze klanten.

Compliance rapportages in Ruler

Met behulp van compliance software Ruler heb je niet alleen inzicht in de voor jou relevante wet- en regelgeving. Ook kun je de mate van beheersing van deze normen eenvoudig vastleggen. Jouw persoonlijke dashboard biedt inzicht in hoe de organisatie ervoor staat en waar nog aan gewerkt moet worden. In Ruler kun je eenvoudig een monitoringsagenda opstellen en exporteren, en de voortgang te bewaken.