SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation

Een overzicht van onze artikelen, wiki's, e-papers en diensten over de SFDR.

SFDR

Wetgeving over duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Investeerders, politici en de maatschappij in het algemeen leggen steeds meer nadruk op duurzaamheid. Deze druk heeft geleid tot de ontwikkeling van veel nieuwe regels en voorschriften op het gebied van duurzaamheid.

De eerste reeks Sustainable Finance Disclosure Regulations (SFDR) werd in maart 2021 ingevoerd. De SFDR regelgeving moet ervoor zorgen dat organisaties betere informatie verstrekken over duurzame beleggingen, zodat beleggers weloverwogen keuzes kunnen maken.

Wat we doen

De SFDR legt complexe financiële verplichtingen op aan financiële dienstverleners. Onze Risk & Compliance consultants volgen voortdurend de wijzigingen in deze regelgeving en zijn deskundig in de succesvolle implementatie ervan. Onze specialisten kunnen u ondersteunen met:

  • Advies (bijvoorbeeld over reikwijdte en interpretatie)
  • Impactanalyse (bepalen van de impact van toekomstige SFDR wetgeving op je organisatie)
  • Strategische keuzes met betrekking tot SFDR en andere ESG wetgeving
  • Gap-analyses (gaps identificeren en waar nodig beleid aanpassen en implementeren)
  • Maken van een speciale ESG pagina op je website

ESG cursussen

Via ons opleidingsinstituut, The Ministry of Compliance, bieden we praktische training over de regels en voorschriften van ESG :