Externe Compliance Officer

Als financiële instelling dien je te beschikken over een effectieve en onafhankelijke compliance functie. De benodigde kennis en capaciteit zijn niet altijd beschikbaar, maar de functie moet wel vervuld worden met de juiste expertise. Onze externe compliance officers kunnen een oplossing bieden.

Externe 
Compliance Officer

Een effectieve, onafhankelijke compliance functie is niet altijd vanzelfsprekend. Uitbesteding van de functie kan een oplossing zijn. Onze compliance specialisten nemen de rol van externe compliance officer op zich op een onafhankelijke, passende en duurzame manier. Projective Group creëert oplossingen op maat, gebaseerd op de omvang, volwassenheid en structuur van jouw specifieke organisatie.

Ondersteuning voor naleving Officer

Als je al beschikt over een compliance officer, kan Projective Group hem of haar ondersteunen. Als compliance consultant bieden wij structurele ondersteuning aan jouw compliance officer bij het uitvoeren van compliance activiteiten. Wij stemmen onze diensten en activiteiten af op de behoeften van de organisatie, je kiest dus zelf op welke van de volgende gebieden je ondersteuning nodig hebt:

 • Beleid en procedures
 • Wet- en regelgeving
 • Training en awareness
 • Advies
 • Bewaking
 • Rapportage

Klant aan het woord

Wij zijn tevreden over de manier waarop we worden begeleid in voor ons soms (zeer) ingewikkelde materie. Onze compliance officer weet op een goede manier ingewikkelde zaken te vertalen naar praktijk. De gevraagde en ongevraagde adviezen zijn onderbouwd, deskundig en sluiten aan op de behoefte van de organisatie.

Wat kun je verwachten
van een Externe
Naleving Officer

Samen stellen we een jaarlijks compliance plan op, waarin we afspreken welke activiteiten de externe compliance officer zal ondernemen. Wij:

 • Helpen bij het opstellen, herzien en controleren van compliance beleid en procedures.
 • Houden je proactief op de hoogte van ontwikkelingen in de financiële wet- en regelgeving, de impact op jouw organisatie en de stappen die je moet nemen om hieraan te voldoen.
 • Bevorderen awareness en geven trainingen aan werknemers via ons opleidingsinstituut, The Ministry of Compliance.
 • Adviseren over de implementatie van nieuwe regels en voorschriften, het beheersen van compliance risico's en de communicatie met toezichthouders. 
 • Monitoren de beheersing van compliance risico's en naleving van verplichtingen en interne regelingen. 
 • Rapporteren periodiek over onder andere (de uitkomsten van) uitgevoerde werkzaamheden en de beheersing van compliance risico's. 
Maak kennis met onze externe compliance officers

Interim compliance officer

Naast een oplossing voor de langetermijn bieden wij ook ondersteuning voor de korte termijn. Onze specialisten staan klaar om in te springen wanneer jij dat wilt, bijvoorbeeld voor:

 • Het vervangen van een werknemer die tijdelijk met verlof is;
 • Het invullen van een vacature op interim-basis;
 • Het aansturen van een compliance afdeling als interim manager.

Klant aan het woord

"Onze externe compliance officer is zeer toegankelijk, competent en fijn om mee samen te werken. Hij tilt onze organisatie naar een hoger niveau, waardoor we een goed gevoel hebben over onze compliance.''

Ruler - compliance software

Onze externe compliance officers stellen jaarlijks een op risk gebaseerd programma op, gebaseerd op de compliance cycle. We gebruiken Ruler, onze compliance software tool, om deze taak uit te voeren en vast te leggen.

Opleiding tot
Qualified Compliance Officer

Naast onze invulling en ondersteuning van de compliance functie, leiden we ook professionals op tot compliance officer. Aan de hand van praktijkopdrachten leer je alle taken uit te voeren die nodig zijn om de compliance functie te vervullen. Iedere cursist krijgt een ervaren compliance officer toegewezen die fungeert als je persoonlijke mentor.

Als je geïnteresseerd bent om een Compliance Officer te worden, zou dit de volgende stap in je carrière kunnen zijn.