Quick Scan preventief beheer hypotheken

Onze Quick Scan preventief hypotheekbeheer helpt kredietverstrekkers om risico te verlagen en kansen te creëren.

Preventief Beheer
Hypotheken 

In 2023 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gewezen op het risico van overdekking. In haar langetermijnplan wees de toezichthouder op de hoge hypotheekschuld in Nederland en de daarmee samenhangende risico's van stijgende rentes in combinatie met stijgende kosten van levensonderhoud.

Sinds de kredietcrisis is er meer aandacht voor schulden van huishoudens. Als klanten in financiële problemen komen, heeft dat ook gevolgen voor de kredietverstrekker. Deze gevolgen zijn zowel financieel als reputatieschade. Vanuit de toezichtwetgeving wordt van een aanbieder van hypothecair krediet verwacht dat hij zorgvuldig omgaat met klanten die niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen (artikel 81d BGFo). Preventief beheer kan een belangrijke rol spelen om aan deze verplichting te voldoen.

Preventief
beheer

Preventief beheer kan in verschillende vormen deel uitmaken van de diensten van een provider:

  • Reactief preventief beheer maakt het makkelijker om de aangeboden hulp te herkennen, te vinden en te gebruiken wanneer je geconfronteerd wordt met een dreigende financiële problemen.
  • Actief preventief beheer hecht belang aan het analyseren van potentiële risico's. Het houdt niet alleen rekening met de dagelijkse inkomsten en uitgaven, maar ook met toekomstige grote uitgaven. Denk bijvoorbeeld aan de grotere uitgaven die in de toekomst nodig zullen zijn voor het behoud van woningen, het herstel van fondsen of noodzakelijke duurzaamheidsinvesteringen. Deze kunnen grote problemen veroorzaken.

Quick scan

Een goede invulling van preventief beheer kan op vele fronten risico’s verkleinen en kansen creëren. Wij kunnen je ondersteunen met preventief beheer door middel van een Quick Scan.

Voor reactief beheer beoordelen we de standaard communicatie (incl. website en/of 'mijn' omgeving) en de communicatiekalender. Bij een Quick Scan preventief beheer doen we het volgende voor je:

  • Beoordelen van de standaard klantcommunicatie (incl. website en/of ‘mijn’ omgeving en de communicatiekalender);
  • Analyse van het vroegsignaleringsmodel;
  • Analyse van de klantcontactstrategie
  • Beoordelen instrumentarium van oplossingen;
  • Rapportage van de bevindingen en verbetervoorstellen.