Customer Due Diligence

Customer Due Diligence iseen cruciaal onderdeel van een integere bedrijfsvoering en de strijd tegen financieel-economische criminaliteit.

Cliëntenonderzoek

Cliëntenonderzoek, ook wel Customer due diligence (CDD) of Know Your Customer (KYC) genoemd, is een cruciaal onderdeel van de strijd tegen financiële en economische criminaliteit.

Onvoldoende inzicht in en controle op de integriteit van (potentiële) cliënten en andere zakelijke relaties kan leiden tot reputatieschade, forse boetes en zelfs strafrechtelijke vervolging.

Opzetten acceptatieproces

Het opzetten en inrichten van een effectief acceptatieproces ten aanzien van zakelijke relaties is een complexe taak, waarbij het veel instellingen ontbreekt aan de benodigde kennis. Onze consultants kunnen je hierbij ondersteunen, of je het proces geheel uit handen nemen. Zo voldoe je te allen tijde aan wet- en regelgeving, en blijft je goede reputatie behouden.

Wat we voor je kunnen doen

Onze compliance specialisten beschikken over gedetailleerde kennis van de WwftOok hebben zij ruime ervaring in het bieden van ondersteuning bij CDD-werkzaamheden, zowel voor accepteren van nieuwe cliënten als het aangaan van andere zakelijke relaties. Zij kunnen je onder andere helpen met:

  • Een risicoanalyse van jouw organisatie en de invulling van de Wwft en Sanctiewet eisen
  • Het opstellen, optimaliseren en implementeren van KYC/CDD-beleid en procedures
  • De screening van zakelijke relaties tegen de Sanctie- en PEP-lijsten en het uitvoeren van een adverse media check
  • Het uitvoeren van zowel standaard als verscherpt onderzoek
  • Het uitvoeren of valideren van CDD-herstelprojecten
  • Transactiemonitoring uitvoeren

E-learning Wwft Klantonderzoek

Voor het goed uitvoeren van een klantonderzoek is een zekere mate van kennis van de wettelijke eisen en regels belangrijk. Maar een klantonderzoek is soms ook detectivewerk en vraagt om een flinke dosis analytisch vermogen.

De Wwft Klantonderzoek e-learning die wij aanbieden via ons opleidingsinstituut, The Ministry of Compliance, helpt je op een praktische manier met het doorlopen van de stappen van het klantonderzoek: analyseren, beoordelen, concluderen en vastleggen.