Risicobeheersing

Om huidige en toekomstige risico's te helpen identificeren, hanteert Projective Group een geïntegreerde benadering van risicomanagement.

Financiële dienstverlening is een risky business

Veranderende wet- en regelgeving, strengere eisen van de toezichthouders, klimaatverandering, een pandemie en toenemende cybercriminaliteit. Allemaal ontwikkelingen die risico’s meebrengen voor jouw organisatie. Natuurlijk wil je niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Het is daarom belangrijk om je bedrijfsrisico’s goed in beeld te brengen, en maatregelen te treffen om deze risico’s binnen aanvaardbare grenzen te houden. Onze risico specialisten ondersteunen je graag, zodat je risico’s beheersbaar blijven en je goede reputatie standhoudt.

Wat we doen

Om bedrijven te ondersteunen bij het in kaart brengen van de huidige en toekomstige risico’s, heeft Projective Group een geïntegreerde aanpak voor risicobeheersing. Om  risico’s blijvend te kunnen beheersen, is een eenmalige aanpak niet voldoende. Het opzetten van een permanente structuur is hierbij essentieel. Wij helpen je de balans te vinden tussen risico’s en rendement, zodat jouw onderneming waarde genereert en onderscheidend is.

Risicobeheersing met Ruler

Risicobeheersing hoeft niet complex te zijn, vinden wij. Onze Ruler software biedt inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. In het legal framework vind je een overzicht van alle normen waaraan uw organisatie moet voldoen, inclusief een vooruitblik naar alle geplande wijzigingen. Zo kom je niet voor verrassingen te staan en blijf je in control.