Compliance beleid

Onze compliance specialisten helpen je bij het opstellen en beoordelen van compliance beleid en procedures.

Compliance beleid

Om de goede reputatie van jouw organisatie te behouden, mag er geen twijfel bestaan over de mate waarin je wet- en regelgeving naleeft. Het is dan ook belangrijk om te beschikken over compliance beleid dat beschrijft hoe de organisatie voldoet aan wettelijke eisen en interne regels en welke keuzes je hierin maakt. 

Onze compliance specialisten kunnen je helpen om te beoordelen of het huidige beleid aan de eisen voldoet, of door een geheel nieuw beleid op te stellen.

Wat we doen

Voordat we samen een compliance beleid kunnen opstellen, is het van belang om het juridisch kader (legal framework) van de organisatie in kaart te brengen. Zo weet je precies aan welke wet- en regelgeving je moet voldoen.

Vervolgens brengen we – op basis van de geldende wet- en regelgeving – de compliance risico’s in kaart en stellen we beheersmaatregelen op om ze te mitigeren. Dit vertalen we ten slotte naar een duurzaam compliance beleid dat aansluit bij jouw organisatie.

Ruler compliance software

Compliance is een continu proces en houdt niet op bij het formuleren van beleid. Het toepassen van het beleid in de dagelijkse praktijk wordt gemonitord, beheersmaatregelen worden uitgevoerd. Zo kan worden aangetoond hoe aan de geldende normen wordt voldaan. In onze compliance software Ruler hebben wij dit gehele proces gedigitaliseerd. Ruler helpt je eenvoudig in control te blijven en te voldoen aan wet- en regelgeving.