Herstelacties

Projective Group biedt ondersteuning bij herstelacties, om zo het vertrouwen van de toezichthouder te herstellen.

Herstelacties

Prestaties uit het verleden kunnen leiden tot een gebrek aan vertrouwen bij de toezichthouder. Niet alleen in je onderneming, maar ook in de bestuurders persoonlijk

Naar aanleiding van uitvragen in de sector of op basis van dossiercontroles en incidenten, kan de toezichthouder verklaren dat je processen niet conform wet- en regelgeving worden uitgevoerd. In dit geval wordt spoedig en volledig herstel verwacht

Helpen bij het vinden van
oplossingen

De issues kunnen heel verschillend van aard zijn: van het aanpassen van procedures en processen tot het herstellen van Customer Due Diligence dossiers of zelfs het realiseren van een cultuuromslag. Het oplossen van deze issues vereist zowel kennis van de inhoud, als ervaring met de dynamiek van de toezichthouder en zwaar projectmanagement.

Wat we doen

Projective Groupis gespecialiseerd in behoud en herstel van het vertrouwen van de toezichthouder. Veel van onze consultants hebben ervaring als toezichthouder. Hierdoor weten wij als geen ander hoe de toezichthouders opereren en onderhouden wij goede contacten met zowel DNB als de AFM. Zowel in de financiële sector als de (semi)publieke sector kunnen wij u van dienst zijn.

Wij ondersteunen met het opzetten, uitvoeren en vlottrekken van herstel- en verbeteracties. Daarbij analyseren we de aard en de omvang van het probleem, stellen we een plan van aanpak op en ondersteunen we bij de uitvoering van maatregelen die ervoor zorgen dat je weer voldoet aan alle wet- en regelgeving. We kunnen je onder andere helpen met:

  • Het voeren van overleg met de toezichthouder: namens of samen met jullie
  • Een 'second opinion' aanbieden om de feiten te verifiëren;
  • Een volledige diagnostische of snelle reputatiescan uitvoeren om slapende problemen op te sporen en je te helpen proactief te reageren;
  • Projectmanagementvaardigheden bieden;
  • Experts leveren om met je team samen te werken;
  • Ondersteuning van de handhaving van regelgeving;
  • Bezwaar- en beroepsschriften indienen.