Beoordeling van geschiktheid en passendheid

We helpen financiële organisaties met de geschiktheids- en passendheidsbeoordeling onder MiFID II.

Geschiktheid- en passendheidstoets

Onder Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II) moeten financiële dienstverleners (afhankelijk van de diensten die ze aanbieden) beoordelen of een financiële dienst of product geschikt of passend is voor hun klant.

Om dit te doen, moeten ze informatie inwinnen over de kennis en ervaring van de klant

Geschiktheid en
Geschiktheid

Als je als financiële dienstverlener een andere dienst aanbiedt dan beleggingsadvies of individueel vermogensbeheer, moet je informatie inwinnen over de kennis en ervaring van de klant met betrekking tot het specifieke financiële instrument waarin hij wil beleggen. Dit wordt de passendheidstoets genoemd. Als je besluit dat de dienst of het product niet geschikt is, moet je de klant waarschuwen. De klant maakt dan de beslissing om de dienst of het product wel of niet aan te schaffen.

Als je een financiële organisatie bent en beleggingsadvies geeft of een individueel vermogen beheert, hoef je geen afzonderlijke passendheidstoets af te nemen. Je bent echter wel verplicht om de geschiktheid te beoordelen. Naast de kennis en ervaring van jouw klant, moet je ook informatie inwinnen over hun financiële positie, hun beleggingsdoelstellingen en hun risico bereidheid. Vervolgens moet je jouw advies/beheer afstemmen op de informatie die je hebt ontdekt.

Wat we doen

Onze consultants kunnen je helpen bij het ontwerpen van een geschiktheids- of passendheidstoets. We kunnen ook beoordelen of de test voldoet aan de wettelijke vereisten en deze zo nodig aanpassen.