Toezicht op naleving

Hoe je de wet- en regelgeving naleeft, blijkt uit compliance monitoring. Wij kunnen je helpen bij het opstellen van een monitoringsplan.

Hoe je voldoet aan de wet- en regelgeving wordt aangetoond door compliance monitoring. Hierbij controleer je of jouw organisatie voldoet aan de gestelde normen en of de ingevoerde beheersmaatregelen en het compliance beleid het gewenste effect hebben.

Projective Group biedt ondersteuning op het gebied van compliance monitoring. Onze specialisten kunnen je helpen bij het monitoren van compliance of samen met jou een monitoringsplan opstellen.

Wat we doen

Om aan te kunnen tonen dat je voortdurend aan de voor jouw organisatie geldende normen voldoet, stellen we samen met een monitoringsplan op. Dit plan baseren wij op de wet- en regelgeving die op jouw organisatie van toepassing is en een uitgevoerde risicobeoordeling. Hierbij maken we gebruik van compliance software Ruler.

In het risico gebaseerde monitoringsplan laat je zien dat je alle relevante onderwerpen periodiek beoordeelt. De frequentie waarin de beoordeling plaatsvindt, hangt af van het risico dat is vastgesteld. Zo zorgen we ervoor dat de onderwerpen waar de voor jou grootste risico’s uit kunnen volgen, de benodigde aandacht krijgen. En dat je duidelijk kunt aantonen dat je wet- en regelgeving naleeft.

Blijkt uit de monitoring dat verbetering mogelijk of noodzakelijk is? Dan stellen we hiervoor samen een actieplan op.

Compliance monitoring met Ruler

Onze compliance software Ruler helpt je eenvoudig inzicht te houden in de voor jou relevante wet- en regelgeving. Met Ruler kun je:

  • Alle huidige en verwachte wet- en regelgeving in één oogopslag zien
  • De impact van risico's op bedrijfsprocessen analyseren
  • De taken uit je monitoringsplan beheren
  • Eenvoudig de resultaten uit monitoring vastleggen
  • Een solide basis creëren voor audits en controles