Bestrijding van financieel-economische criminaliteit

Onze compliance specialisten ondersteunen financiële instellingen in hun strijd tegen financieel-economische criminaliteit.

AML/CFT en de Wwft

Als financiële instelling vervul je een poortwachtersfunctie en dien je te voldoen aan de eisen vanuit de Wwft en Sanctiewet. Hiertoe moet je systematisch je risico’s in kaart brengen en de juiste beheersmaatregelen treffen. 

De Wwft is de Nederlandse toepassing van verschillende anti-witwasrichtlijnen van de EU. Financiële instellingen zijn verplicht te voldoen aan de Wwft en Sanctiewet.

Voldoen aan de Wwft

Als financiële instelling ben je een poortwachter en moet je je houden aan de regels die zijn vastgelegd in de Wwft and Sanctions Act. Je moet risico's herkennen en adequaat reageren om dit te voorkomen.

Je moet een systematische risico-analyse uitvoeren en geschikte risicomanagementstrategieën implementeren. Onderzoeken hebben aangetoond voor welke uitdagingen instellingen komen te staan om dit te bereiken. Maar de vertaalslag hiervan naar de dagelijkse praktijk blijft een heikel punt. Ons team van ervaren compliance consultants is er om jou te ondersteunen bij het interpreteren van de Wwft en Sanctiewet. Wij kunnen je helpen om compliant te blijven en jouw goede reputatie te behouden.

Wwft training

Iedereen die betrokken is bij de besluitvorming in je organisatie moet een duidelijk begrip hebben van de Wwft, en werknemers moeten regelmatig trainingen volgen om deze kennis actueel te houden.

Via ons opleidingsinstituut, The Ministry of Compliance, bieden wij verschillende trainingen aan op het gebied van Wwft