CSDDD: Corporate Sustainability Due Diligence Directive

Een overzicht van onze artikelen, wiki's, e-papers en dienstverlening met betrekking tot de CSDDD.

CSDDD

De Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) is een Europese richtlijn. Het verplicht organisaties om hun negatieve impact op mensenrechten en het milieu te identificeren en waar nodig te voorkomen, te beëindigen of te verminderen.

Wat we doen

Onze consultants helpen je graag bij het inrichten van een due diligence proces dat voldoet aan alle vereisten van de CSDDD. Wij kunnen je ondersteunen met het volgende:

  • Een jaarlijkse verklaring opstellen voor de website en rapporteren over due diligence;
  • Het plannen van informatieve workshops;
  • Algemeen CSDDD (toepassingsgebied en interpretatiekwesties) advies;
  • Bepalen van de impact van de CSDDD op de organisatie en binnen de value chain (impactanalyse);
  • Het maken van strategische compliance beslissingen in verband met de CSDDD en Interne Maatschappelijke Verantwoordelijkheid (IMVO);
  • Een gap-analyse uitvoeren;
  • Een risico analyse uitvoeren voor de organisatie en eventuele dochterondernemingen;
  • Het identificeren, prioriteren, opstellen en implementeren van beleid, procedures en werkinstructies.