Compliance risicoanalyses

Een compliance risicoanalyse zorgt voor focus in je compliance agenda en helpt je om je risico's beheersbaar te houden.

Een compliance risicoanalyse helpt je richting te geven aan de activiteiten van de compliancefunctie. De uitkomsten bieden inzicht in de mate waarin je voldoet aan wet- en regelgeving en de risico’s die  je loopt in het geval van non-compliance. 

Door deze risico’s in een vroeg stadium te identificeren, ben je in staat tijdig beheersmaatregelen te treffen. De compliance risicoanalyse zorgt daarmee voor focus in de compliance agenda, zodat je risico's beheersbaar blijven.

Wat we doen

Onze compliance specialisten kunnen je helpen bij het uitvoeren van compliance risicobeoordelingen. We doorlopen hierbij gestructureerd de volgende stappen:

  • Bepalen van normenkader
  • Beoordelen van jouw specifieke omstandigheden
  • Identificatie van de risico's op mogelijke niet-naleving van wet- en regelgeving
  • De risico's analyseren (kans en impact)
  • Beoordelen van de beheersmaatregelen
  • Afhankelijk van de risk appetite bepalen van aanvullende beheersmaatregelen en follow-up

De uitkomsten van de compliance risicoanalyse vormen input voor de activiteiten van de compliance functie. Niet alleen voor het risicogebaseerde monitoringplan, maar bijvoorbeeld ook voor het verzorgen van trainingen, als uit deanalyse blijkt dat de awareness kan worden verbeterd.

Compliance monitoring met Ruler

Het uitvoeren van een risicoanalyse wordt een stuk gemakkelijker als je gebruik maakt van compliance software Ruler. Ruler biedt inzicht in het legal framework van jouw organisatie en biedt een overzicht van de voor jouw organisatie gestelde normen. Vervolgens maak je gemakkelijk per thema en onderwerp een risicoanalyse, en stel je maatregelen op om de compliance risico’s te beheersen.