Compliance organisatie

Onze compliance specialisten hebben veel ervaring met het opzetten en verbeteren van de compliance organisatie bij financiële ondernemingen. Ze weten als geen ander hoe ze compliance kunnen verankeren binnen de organisatie.

Een organisatie opzetten die voldoet aan

De wettelijke en maatschappelijke normen waar uw organisatie aan moeten voldoen zijn continu in verandering. Om hier blijvend aan te kunnen voldoen, is het van belang dat je compliance volledig geïntegreerd hebt in het bedrijfsmodel, de gedragsregels en de organisatiecultuur.

Onze compliance specialisten hebben veel ervaring met het opzetten en verbeteren van de compliance organisatie bij financiële ondernemingen. Zij weten als geen ander hoe ze compliance kunnen verankeren binnen de organisatie.

Wat we doen

In onze werkwijze bij het opzetten en verbeteren van de compliance organisatie staat de governance centraal. Hoe zijn de rollen, taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van compliance in de organisatie belegd? Niet alleen van de compliance functie en de compliance officer maar van alle medewerkers. Dit wordt helder omschreven en vastgelegd in een compliance charter.

Aan de hand van een systematisch stappenplan richten we samen de complianceprocessen in. Hierbij gebruiken we de compliance cycle als uitgangspunt. Ook leggen we duidelijk vast hoe naleving met wet- en regelgeving gebord gaat worden.

Ruler compliance software

Compliance hoeft niet complex te zijn. Met behulp van digitale oplossingen maken wij compliance overzichtelijk en eenvoudig. Onze compliance software Ruler biedt inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. In het legal framework vind je een overzicht van alle normen waaraan uw organisatie moet voldoen, inclusief een vooruitblik naar alle geplande wijzigingen. De beheersingsmodule helpt je op gestructureerde wijze te beoordelen in welke mate je voldoet aan de normen die voor jou gelden.