Integriteitsrisicoanalyse

De Wwft verplicht financiële instellingen om een integriteitsbeoordeling risico op te stellen, vast te leggen en bij te houden.

Systematische integriteitsrisicobeoordeling (SIRA)

Om de integriteit van de financiële sector te waarborgen, schrijft de Wwft voor dat financiële instellingen een beoordeling van hun integriteitsrisico’s moeten opstellen, vastleggen en actueel houden. Bij een dergelijke risicobeoordeling moet rekening worden gehouden met de voor de instelling specifieke omstandigheden, zoals de soort en aard van de cliënt, het product, de dienst, de transacties, de leveringskanalen en de landen waar de instelling actief is.

De risicofactoren helpen bij het vaststellen van de initiële risicoclassificatie van een klant en geven daarmee een indicatie van de vermoedelijke diepgang van het klantonderzoek. De uitkomst van de risicoanalyse vormt de basis van de maatregelen die je moet nemen om de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering verder te beperken.

SIRA en klantintegriteitsrisico's

De Systematische Integriteitsrisicoanalyse (SIRA) is toepasbaar op de verplichte risicobeoordeling in het kader van de Wwft. Daar waar een risicobeoordeling in het kader van de Wwft zich beperkt tot de integriteitsrisico’s witwassen, financiering van terrorisme en omzeiling van sanctieregelgeving, behandelt de SIRA alle vormen van integriteitsrisico's.

Wat we doen

Onze consultants kunnen je helpen een klantintegriteitsrisicoanalyse op te stellen. Wij volgen hierbij de volgende stappen:

  • Overweging van de omstandigheden die specifiek zijn voor uw organisatie
  • Identificatie van de risico's
  • Analyseren van de risico’s (kans en impact)
  • Beoordelen van de beheersmaatregelen
  • Monitoren en follow-up

Naast hulp bij het opstellen, kunnen wij ook een kwaliteitscontrole uitvoeren op de klantintegriteitsrisicoanalyse. Hierbij maken wij gebruik van onze sector-inzichten en eventuele nieuwe scenario’s op basis van ontwikkelingen in de markt en het toezicht.

SIRA training

Wilt je leren hoe je een SIRA opstelt die voldoet aan de wettelijke vereisten? Volg dan onze SIRA opleiding, waarbij je zelfstandig aan de slag gaat met het maken van een SIRA binnen jouw eigen organisatie.

Risicoanalyse met behulp van Ruler

Het opstellen van een risicoanalyse wordt een stuk gemakkelijker als je gebruik maakt van compliance software Ruler. Ruler biedt inzicht in het juridisch kader van jouw organisatie en geeft een overzicht van de de voor jouw organisatie gestelde normen. Vervolgens maak je gemakkelijk per thema en onderwerp een risicoanalyse in Ruler.