Nazorgfase

In de nazorgfase van het regulatory change proces richten we ons op wetgeving die onlangs van kracht is geworden.

Overzicht van de nazorgfase

In deze fase richten we ons op de nazorg van recent in werking getreden wetgeving. We focussen ons op operationeel niveau.

Q&A Helpdesk

Ook na de implementatie kun je nog vragen hebben over nieuwe wet- en regelgeving. Via de Helpdesk zijn wij flexibel inzetbaar om (een onderdeel van) de nieuwe regelgeving te interpreteren of toe te lichten.

Audit

Na inwerkingtreding van de wet- en regelgeving kunnen wij onafhankelijk beoordelen in welke mate jouw onderneming voldoet aan de nieuwe eisen.

Training & Awareness

De implementatie van nieuwe wetgeving stopt niet na het opstellen en uitrollen van beleid en procedures. Voor een brede adoptie van nieuwe wetgeving binnen de organisatie is het essentieel dat alle betrokken medewerkers begrijpen wat de nieuwe regels precies inhouden. En vooral ook: waarom eraan voldaan moet worden. 

De Awareness opleidingen van ons opleidingsinstituut, The Ministry of Compliance, bieden inzicht in wet- en regelgeving en maken de vertaalslag naar de praktijk. De e-learnings zijn flexibel door een grote groep werknemers te volgen. Zo ben je verzekerd van het juiste kennisniveau bij alle betrokkenen.