Quality assurance & Nazorgfase

In de nazorgfase van het regulatory change proces richten we ons op wetgeving die onlangs van kracht is geworden.

Overzicht van Quality Assurance en nazorgfase

In de nazorgfase van het regulatory change concentreren we ons op het overdragen van verantwoordelijkheden aan jouw organisatie en op een succesvolle implementatie van de onlangs aangenomen wetgeving.

Controle & Quality Assurance

Nadat de nieuwe regels en voorschriften van kracht zijn geworden, kunnen we onafhankelijk beoordelen of je bedrijf voldoet aan de nieuwe vereisten door middel van een audit of quality assurance review.

Training & Awareness

De implementatie van nieuwe wetgeving stopt niet na het opstellen en uitrollen van beleid en procedures. Voor een brede adoptie van nieuwe wetgeving binnen de organisatie is het essentieel dat alle betrokken medewerkers begrijpen wat de nieuwe regels precies inhouden. En vooral ook: waarom eraan voldaan moet worden. 

De Awareness opleidingen van ons opleidingsinstituut, The Ministry of Compliance, bieden inzicht in wet- en regelgeving en maken de vertaalslag naar de praktijk. De e-learnings zijn flexibel door een grote groep werknemers te volgen. Zo ben je verzekerd van het juiste kennisniveau bij alle betrokkenen.