ESG Convenanten

Projective Group helpt je om te voldoen aan zowel de verplichte ESG regelgeving als aan vrijwillig aangegane ESG convenanten.

ESG Convenanten

In de komende jaren zullen er strengere wettelijke eisen voor duurzaamheid worden ingevoerd. Sommige bedrijven hebben al vrijwillige overeenkomsten die documenteren hoe ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Maar het heeft geen zin om een overeenkomst te hebben als je deze niet naleeft.

Naleving van convenanten

Naarmate de wetgeving op het gebied van duurzaamheid strenger wordt en de maatschappij om meer actie op dit gebied vraagt, wordt het steeds belangrijker om zowel de regelgeving als de afspraken die in de financiële sector gelden goed in de gaten te houden.

In hoeverre voldoe je aan de convenanten waarbij de organisatie zich heeft aangesloten? En hoe verhouden deze afspraken zich met de wettelijke verplichtingen op het gebied van duurzaamheid? Waar raken zij elkaar, of juist (net) niet? Het vinden van deze balans kan een behoorlijke uitdaging zijn. Projective Group helpt je graag inzichtelijk te maken in hoeverre je de convenanten ook echt naleeft, en bij het sluiten van geconstateerde ‘gaps’.

Wat we doen

Onze ESG specialisten volgen de ontwikkelingen in duurzaamheidsregelgeving en vrijwillige convenanten op de voet, en zijn ervaren in het implementeren van beide. Wij kunnen je ondersteunen met:

  • Advies over convenanten (bijv. toepassingsgebied en interpretatiekwesties, strategische keuzes over het naleven van deze overeenkomsten);
  • Het uitvoeren van een ESG gap-analyse, die zowel regelgeving als vrijwillige overeenkomsten omvat;
  • Acties identificeren, prioriteren en/of implementeren;
  • Quality assurance op de manier waarop de organisatie deze voorschriften en overeenkomsten implementeert;
  • Niet-financiële rapporten opstellen.