wwft opleiding

Volgens Sectie 35 Wwftmoet een financiële instelling ervoor zorgen dat hun werknemers en dagelijkse beleidsmakers bekend zijn met de bepalingen van de Wwft. Zij moeten periodiek worden getraind. Wij leggen je uit waarom Wwft training zo belangrijk is. 

Waarom is Wwft training belangrijk?

Een Wwft-opleiding is belangrijk om op de hoogte te blijven van de actuele wet- en regelgeving met betrekking tot uw bijdrage bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De wetgeving verandert voortdurend en de inspanning die van u en uw organisatie verwacht worden daarmee ook. Toezichthouders constateren dat niet altijd of onvoldoende voor wordt gezorgd voor adequate training.

Het doel van een opleiding is dat medewerkers voldoende in staat zijn om verdachte, ongebruikelijke transacties te herkennen. Ook moeten zij in staat zijn een cliëntenonderzoek goed en volledig te kunnen uitvoeren. Zowel bij klantacceptatie, als gedurende de relatie met een klant (periodieke of incident driven review, transactiemonitoring). Het is daarom aan te raden om bij een training aan te sluiten op het geormuleerde beleid en de integrity risk appetite. En deze aan te vullen met voorbeelden uit de praktijk. Alleen zo kun je er zeker van zijn dat jouw medewerkers bewust om kunnen gaan met hun verantwoordelijkheid om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan.

Wwft training: voor wie?

Een Wwft cursus is verplicht voor medewerkers die in meer of mindere mate betrokken zijn bij Customer Due Diligence activiteiten. Ook de dagelijkse beleidsmakers moeten voldoende worden opgeleid. Het gaat daarom om:

  • Medewerkers (en hun managers) die betrokken zijn bij het beoordelen van de integriteit van bestaande klanten en nieuwe klanten.
  • Medewerkers (en hun managers) die betrokken zijn bij het verwerken en/of beoordelen van transacties voor klanten. Hierdoor vallen meestal alle werknemers met klantcontact onder het toepassingsgebied.
  • Dagelijkse beleidsmakers in hun rol als eindverantwoordelijke voor compliance met de wettelijke bepalingen onder de Wwft.

Soorten Wwft trainingen

De manier waarop je de opleiding aan je medewerkers kunt aanbieden is vormvrij. Je kunt denken aan een opleiding in de vorm van (in-house) trainingen, e-learning modules of awareness-sessies. Het is van belang dat je kunt onderbouwen hoe de door jou gekozen opleiding voldoet aan de opleidingsvereiste van de Wwft. Daarbij moet je ook kunnen aangeven welke opleidingen je jaarlijks aan je medewerkers aanbiedt, door wie en hoe vaak deze worden gevolgd. Hierdoor houd je overzicht van het kennisniveau van je medewerkers.

Wwft trainingen van The Ministry of Compliance

Via ons opleidingsinstituut, The Ministry of Compliancebieden we verschillende Wwft cursussen aan. Onze Wwft Awareness en Sanctiewet Awareness e-learnings bieden basiskennis van de Wwft en Sanctiewet. Om je kennis te verdiepen kun je vervolgens de Wwft verdiepingscursussen Klantonderzoek en Transactiemonitoring volgen.

Je kunt ook bij ons terecht als een standaardprogramma niet voldoet aan je behoeften, en je op zoek bent naar een training die is toegespitst op het beleid en de procedures van jouw organisatie. We maken regelmatig programma's op maat voor onze klanten, waarbij we onze Wwft cursussen combineren met één of meerdere (online) sessies. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen. Samen  stellen we een programma samen dat perfect bij jouw organisatie past.