Risicobeleid

Projective Group helpt je bij het opstellen en beoordelen van je risicobeleid om risico's te voorkomen, vermijden of verminderen.

Overzicht van risicobeheersing

Een goed risico managementbeleid zal helpen om risico's te voorkomen, vermijden of verminderen. Het opstellen van het beleid is echter nog maar het begin.

Nadat het beleid en de bijbehorende procedures zijn opgesteld, dienen ze blijvend effectief uitgevoerd te worden. Dit kan een uitdaging vormen. Past het beleid bij de inrichting en cultuur van de organisatie, en is het voldoende geïntegreerd in de bestaande processen? Een goede implementatie is daarbij een belangrijke succesfactor. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar is dit in de praktijk niet altijd

Wat we doen

Als uitgangspunt voor het beoordelen en opstellen van risicomanagementbeleid hanteren wij de nodige best practices. De volwassenheid van het risicomanagement is hierbij van invloed op de implementatie van het beleid. Op basis van desk research, waar nodig aangevuld met interviews, brengen wij je situatie in kaart.

Vervolgens bespreken wij de uitkomsten van de analyse met je en bepalen wij samen de routekaart naar de gewenste situatie en het gewenste volwassenheidsniveau.