Gap-analyse

Met een gap-analyse brengen we in kaart in hoeverre een organisatie voldoet aan (nieuwe of bestaande) wet- en regelgeving.

Overzicht van Gap
analyse

Als je organisatie te maken krijgt met nieuwe of veranderde wet- en regelgeving, kan het lastig zijn om uit te zoeken welke onderdelen van het bestaande beleid en de bestaande procedures moeten worden aangepast. Hetzelfde geldt als je besluit je producten, diensten of markt aan te passen.

Het is belangrijk om te bepalen of de acties die je van plan bent te ondernemen zullen leiden tot wettelijke wijzigingen in je beleid en procedures. Dit is waar wij kunnen helpen, door het uitvoeren van een gap-analyse. We kijken in hoeverre de organisatie al voldoet aan geldende regelgeving, en welke stappen er gezet moet worden om volledig compliant te zijn.

Onze werkwijze

  • Huidig beleid en procedures in kaart brengen
  • Het legal framework systematisch in kaart brengen en bepalen aan welke wettelijke vereisten de organisatie moet voldoen
  • De 'gaps' identificeren en analyseren
  • Aanbevelingen doen met concrete acties om de tekortkomingen aan te pakken

Voer een gap-analyse uit met Ruler

Om een gap-analyse uit te voeren, gebruiken we onze compliance software tool, Ruler. Ruler neemt het proces van het creëren van een legal framework volledig uit handen. Het legal framework in Ruler biedt een gestructureerd overzicht van de wetten en regels die relevant zijn voor jouw organisatie.