FATF: Financial Action Task Force

De FATF heeft zogenaamde aanbevelingen ontwikkeld voor de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. In dit artikel gaan we verder in op de FATF en de FATF waarschuwingslijsten.

Wat is de FATF?

De Financial Action Task Force (FATF) is een onafhankelijk intergouvernementeel orgaan. Dit orgaan ontwikkelt en bevordert beleid ter bescherming van het mondiale financiële systeem tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de financiering van massavernietigingswapens.

Van financiële instellingen wordt verwacht de regelmatige herziening van de FATF documenten en aanbevelingen te volgen, en om in het kader van de te nemen anti-witwas/anti-terrorismefinanciering-maatregelen in acht te nemen.

FATF waarschuwingslijsten

Drie keer per jaar wordt een plenaire FATF-vergadering gehouden (in februari, juni en oktober). Na iedere vergadering worden de FATF-waarschuwingslijsten gepresenteerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

Er zijn drie waarschuwingslijsten beschikbaar:

  1. Landen met ernstige tekortkomingen: Hierin staan landen genoemd die ernstige tekortkomingen hebben in hun anti-witwas/ anti-terrorismefinanciering-systeem die een risico kunnen vormen voor het internationale financiële systeem.
  2. Landen die onvoldoende verbetering hebben laten zien: Hierin staan de landen die onvoldoende verbetering hebben laten zien of zich niet hebben gecommitteerd aan een actieplan.
  3. Landen die ernstige tekortkomingen hebben in hun anti-witwas/ anti-terrorismefinanciering-systeem maar die wel gecommitteerd zijn om deze tekortkomingen te adresseren.

FATF aanbevelingen

De FATF heeft zogenaamde aanbevelingen (recommendations) ontwikkeld. Deze aanbevelingen worden internationaal erkend als de geldende norm voor de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme. Deze aanbevelingen hebben onder meer geleid tot het aanpassen van de Europese ant-witwasrichtlijn (4AML) en de hieruit voortvloeiende Wwft in 2018. Bij het opstellen van een beoordeling van uw risico’s op witwassen en terrorismefinanciering moet u ook rekening houden met de door de FATF geïdentificeerde en gepubliceerde risico’s

Meer weten?

Kun je wel wat hulp gebruiken met de bestrijding van financieel-economische criminaliteit? Onze consultants helpen je graag. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.