Customer Due Diligence

Customer Due Diligence (CDD) ook wel aangeduid als KYC (know your customer) komt voort uit bepalingen in de Wft, Wwft en Sanctiewet en houdt in dat een onderneming beleid dient te hebben aangaande cliëntenonderzoek en cliëntenacceptatie. De meeste Nederlandse bepalingen vloeien voort uit de gewijzigde vierde Anti-witwasrichtlijn (5AMLD) die in mei 2020 is doorgevoerd in de Wwft. CDD is inmiddels een onmisbaar onderdeel van de integere bedrijfsvoering. Toezichthouders hebben veel aandacht voor CDD omdat de gevolgen van het niet beheersen van deze risico’s het vertrouwen van de consument in de financiële onderneming kunnen schaden. 

CDD dient te worden uitgevoerd om te voorkomen dat een onderneming cliënten (waaronder bij beleggingsinstellingen ook ‘deelnemers’ worden begrepen) accepteert of bedient, die:

  1. Gerelateerd kunnen worden aan witwassen;
  2. Gerelateerd kunnen worden aan financiering van terrorisme;
  3. Voorkomen op een sanctielijst / freezelist;
  4. Anderszins een integriteitsrisico vormen.

Componenten van CDD

CDD omvat de componenten van:

  • klantacceptatie;
  • identificatie en verificatie van klanten;
  • indien van toepassing, de identificatie en, indien van toepassing, de verificatie van de uiteindelijke begunstigde;
  • het vaststellen van het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie;
  • monitoring en review van cliënten, rekeningen en transacties risicomanagement.

Deze activiteiten kunnen risk-based vorm worden gegeven. Dat wil zeggen dat de intensiteit van de maatregelen afhangt van het risico dat een cliënt met zich meebrengt. Verschillende risico-indicatoren kunnen aanleiding vormen om te spreken van een laag of hoog risico. Het is van belang dat een onderneming bij het vaststellen van het risico altijd een individuele afweging maakt.

Inzicht in CDD standaarden

Het CDD beleiddat je opstelt, wordt afgestemd op de omvang en aard van jouw organisatie. Met compliance software Ruler heb je in één oogopslag overzichtelijk aan welke huidige (en toekomstige) CDD normen u moet voldoen, zodat jouw beleid daarop afgestemd kan worden.

Meer weten?

We helpen je graag met de naleving van de cdd-normen. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Wil je meer leren over de Wwft, customer due diligence en transactiemonitoring? Via ons opleidingsinstituut, The Ministry of Compliance, bieden we verschillende AML/CFT e-learnings aan.