Stappenplan WFT-vergunningaanvraag

Een stappenplan voor het aanvragen van een vergunning bij de AFM of DNB

Voor het verlenen van financiële diensten is op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) een vergunning vereist. Een vergunning wordt verleend door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of door De Nederlandsche Bank (DNB). Het aanvragen van een vergunning is complex en vereist een goede voorbereiding. Vergunningaanvragen die compleet zijn en kwalitatief goed in elkaar zitten, hebben de meeste kans van slagen

Wist je bijvoorbeeld dat:

  • Een vergunningaanvraag altijd kosten met zich meebrengt, zelfs als de aanvraag wordt ingetrokken of afgewezen?
  • Het verzwijgen van antecedenten bij de betrouwbaarheidstoetsing van bestuurders de aanvrager zwaar wordt aangerekend?
  • Er voor bepaalde vergunning categorieën een verklaring van geen bezwaar (vvgb) is vereist van aandeelhouders met aandelen- of zeggenschapsbelang van minimaal 10% 

In dit stappenplan delen wij de dertien belangrijkste stappen voor een soepele vergunningaanvraag, met handige tips en valkuilen. Als je het formulier invult, wordt het stappenplan ook direct per e-mail aan je toegestuurd.