risicobereidheid

Welke risico's moet je nemen en welke moet je vermijden? Deze vragen worden beantwoord bij het formuleren van je risico bereidheid.

Overzicht van risicobereidheid

Het grootste risico is geen risico's nemen. Om dingen gedaan te krijgen, moet je soms gewoon risico's nemen. 

Maar het zit zo: welke risico's zijn het waard en welke moet je vermijden? Waarom kies je voor bepaalde risico's en hoe bepaal je waar je limiet ligt? Dit zijn vragen waarmee je rekening moet houden bij het formuleren van je risico bereidheid.

Factoren die je risico bereidheid        beïnvloeden.

De risicobereidheid van een organisatie geeft uitdrukking aan de aard en omvang van de risico’s die een organisatie bereid is aan te gaan bij het realiseren van haar bedrijfsdoelstellingen. De risicobereidheid moet passen binnen datgene wat de organisatie kan dragen (de risicocapaciteit) en wil dulden (de risicotolerantie).

De risicobereidheid is dus afhankelijk van interne normen/waarden, (maatschappelijk) rendement, en risicodragend vermogen, maar ook van toezichthouders (wet- en regelgeving) en hetgeen maatschappelijk aanvaardbaar is (stakeholders).

Een weloverwogen, expliciete uitspraak over de risicobereidheid van een organisatie is noodzakelijk voor het managen van interne en externe verwachtingen en voor de strategische sturing.

Wat we doen

Wij ondersteunen uw organisatie bij het formuleren van een risicobereidheid door een relatie te leggen tussen de doelstellingen, de risico’s en de mate waarin uw organisatie bereid is risico’s te nemen.

Wij werken deze risicobereidheid uit in concrete limieten en kaders. Deze ondersteunen medewerkers hun handelen in overeenstemming te brengen met de toegestane mate van risico

Risicobeheersing met Ruler

Risicobeheer hoeft niet aan te voelen als het oplossen van een ingewikkelde puzzel. Wij geloven dat het met onze Ruler software verrassend eenvoudig is. Ruler legal framework geeft je een overzicht van de normen waaraan je organisatie moet voldoen en houdt je op de hoogte van ontwikkelingen in de regelgeving. Dus geen ongewenste verrassingen meer - jij houdt de controle.