Data Protection Impact Assessment

DPIA

Sinds 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze verordening regelt de omgang - en verwerking - van persoonsgegevens. Onderdeel van de AVG is de data protection impact assessment (DPIA).

Wat is een DPIA?

De DPIA helpt je vooraf de privacyrisico’s van een nieuwe of veranderde gegevensverwerking in kaart te brengen, zodat je maatregelen kunt nemen om deze te verkleinen. Onder de AVG is het uitvoeren van een DPIA verplicht als een gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacyrisico oplevert voor de datasubjecten. Projective Group kan je helpen bepalen of een DPIA nodig is. Vervolgens ondersteunen wij je bij de uitvoering ervan.

Wat wij doen

Onze specialisten kunnen je helpen bij:

  • Beoordelen of een DPIA noodzakelijk is
  • In kaart brengen van de te verwerken persoonsgegevens
  • Beoordelen of grondslagen aanwezig zijn voor verwerking
  • Beoordelen van de risico’s voor betrokkenen
  • Opstellen risicobeperkende maatregelen
  • Opstellen rapportage aan de proceseigenaar